התקנת והחלפה צנרת

פרוייקט החלפה והתקנה צנרת בבית פרטי באזור המרכז