התקנת והחלפה צנרת"

פרוייקט החלפה והתקנה צנרת בבית פרטי באזור המרכז